Två LS™ kontrakt i Spanien

Dessa två LS™ är de första EVLP maskinerna som kommer att säljas till Spanien och de första LS™ som kommer att säljas av XVIVO Perfusion. Leverans och installation är beräknad att ske under Q4 2016. 

Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander, har beslutat att starta ett EVLP program och installationen av LS™ är planerad till Q4 2016. Investeringen gjordes tack vare ett bidrag från Fundacion Marques de Valdecilla.

Hospital Universitario Reina Sofia, Cordoba and IMIBIC (Maimonides Institute for Biomedical Research of Córdoba) gjordes tack vare ett bidrag från Fundacion Mutua Madrileña.

 “Vi är mycket glada och stolta över att EVLP med LS™ och STEEN Solution™ kommer att användas för att utvärdera lungor för transplantation i Spanien. De två LS™ är de första som kommer att säljas av XVIVO Perfusion och Spanien blir ett nytt land med EVLP maskin. Företaget ser ett fortsatt stort intresse från amerikanska och europeiska kliniker att installera EVLP maskiner för att underlätta lungutvärdering med syfte att använda fler donerade lungor”, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg 27 oktober 2016
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 27 oktober 2016.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar