Unikt samarbete mellan OPO och transplantationsklinik inledd i XVIVOs amerikanska studie

Michigans OPO (Organ Procurement Organization*) har investerat i en XPS™ från XVIVO Perfusion för att underlätta EVLP förfaranden genom samarbete med de tre transplantationscentra i Michigan. Samarbetet är det första i sitt slag i USA och det syftar till att öka utnyttjandet av lungor genom EVLP med STEEN Solution™. Detta eftersom en OPO samordnar och stödjer flera lungtransplantationskliniker.

University of Michigan och Michigans OPO, Gift of Life Michigan, leder sammarbetet mellan de tre transplantationsklinikerna i regionen. Sammarbetet mellan OPOn, som kommer behandla lungorna med STEEN Solution™ och XPS™, och transplantationskliniken som kommer att utföra lungtransplantation är den första i sitt slag i USA. Syftet med samarbetet är att öka användningen av lungor och att fler lungsjuka patienter nu kan transplanteras.

Förra veckan avslutade klinikerna sin XVIVO Perfusion System (XPS™) utbildning under en tvådagarskurs. Klinikerna i Michigan börjar rekrytera patienter i NOVEL studien i början av 2014. Det finns fortfarande ett stort intresse i USA för EVLP med STEEN Solution™ metoden, företagets XPS™ och för att delta i NOVEL studien.

"Vi är glada över att en välrenommerad transplantationsklinik har gått med i studien och att den anslutna OPOn har investerat i en XPS™. Sammarbetet är det första i sitt slag i USA och kommer öka utnyttjandet av lungor och ge möjlighet till transplantation till fler patienter med svår lungsjukdom, eftersom en OPO kan stödja flera transplantationskliniker.Det här är en mycket intressant modell, som har potential att påskynda införandet av EVLP i USA och det kan bli den dominerande modellen i framtiden" säger Dr Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion.

Göteborg 19 december 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)

* En OPO eller Organ Procurement Organization är ansvarig för samordning och utvärdering av donerade organ för organtransplantation i en region i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 december 2013 kl. 14:00.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar