XVIVO lanserar XPS™ systemet i Europa

 

XVIVO Perfusion lanserar sin nyutvecklade apparatur för lungperfusion, XPS™ (Xvivo Perfusion System) i Europa på basis av goda kliniska resultat och stort intresse från kliniker.  

XVIVO Perfusion AB (publ) har sedan 2009 utvecklat och patentsökt ett komplett system för evaluering av lungor (EVLP) för att underlätta användandet av STEEN Solution™. XPS™ innehåller dessutom en ventilator och kommer att marknadsföras med tillhörande specialanpassade engångsartiklar. Genom att öka antalet lungor till transplantation kan fler svårt lungsjuka patienter erhålla högre livskvalitet och ett längre liv.

XPS™ har utvecklats i kontakt med Toronto General Hospital och har under två år använts med goda resultat på ledande kliniker i USA inom ramen för NOVEL studien. EVLP med STEEN Solution™ enligt Toronto metoden har redan använts vid mer än 80 lungtransplantationer vid många ledande centra i Europa och mer än 200 lungtransplantationer i världen, vilket möjliggjort transplantation av lungor som annars inte skulle ha använts. XPS™ förenklar EVLP processen, kortar ned tiden för uppsättning och använder färre personella resurser än ett manuellt EVLP system.

XPS™ bygger på innovativ teknologi från ledande företag som Maquet (Getinge) och Hamilton Medical och den kommer att CE-märkas under första kvartalet 2014 tillsammans med tillhörande engångsartiklar.

”Vi har tidigare avvaktat med beslut kring en lansering i Europa, men med hänsyn till mycket goda kliniska resultat och det stora intresse vi noterat från kliniker i Europa för vår XPS™ satsar vi nu på en marknadsintroduktion i Europa”, säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.

Göteborg 18 oktober 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 18 oktober 2013 kl. 10:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar