Xvivo Perfusion lanserar Perfadex Plus, en uppgraderad ready to use version av Perfadex

XVIVO Perfusion har under nästan fem år utvecklat en ´ready to use´ version av sin produkt för kall preservation av lungor. Patentansökningar har lämnats in för den nya formuleringen som heter Perfadex Plus. Den lanseras nu i europeiska länder och förväntas vara tillgängligt på alla större marknader inom 12 månader.

Perfadex är marknadens guldstandard och har marknadsförts av XVIVO Perfusion sedan 1999. Den används för kall preservation av lungor, d.v.s. att spola bort donatorblod och bevara de donerade lungorna i god kondition före transplantation. Den används i en överväldigande majoritet av alla lungtransplantationer som utförs i världen och uppskattas ha en världsomspännande marknadsandel på cirka 90 procent.

XVIVO Perfusion har genom utveckling av formuleringen uppgraderat produkten så att den nu kan användas utan manuellt tillägg av buffert och elektrolyt. Patentansökningar har lämnats in för den nya formuleringen som heter Perfadex Plus. Perfadex Plus lanseras för närvarande med start i europeiska länder och förväntas vara tillgänglig på alla större marknader inom de närmaste 12 månaderna.

"Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda klinikerna en ny, säkrare och mer lättanvänd produkt för kall preservation. Den nya versionen av XVIVOs ´gold standard´ produkt, Perfadex Plus, kommer att spara tid och minska komplexiteten för transplantations-teamen som går ut och hämtar donerade lungor”, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 5 juni 2018
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 den 5 juni 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera