XVIVOs patent för hjärtpreservations-vätska godkända i USA och Europa

Report this content

XVIVO har fått sitt patent avseende hjärtpreservations-vätska godkänt i USA och Europa. Sedan tidigare har Kanada godkänt detta patent. XVIVO har också tidigare erhållit patent för hjärtevaluerings-utrustning i Europa, Australien, Kanada och Kina. Patentansökan för hjärtevaluerings-utrustning är under slutbehandling i USA. Tillsammans stärker dessa patent XVIVOs position inom hjärttransplantations-området på alla stora marknader i världen.

XVIVO har två huvudpatent inom området hjärttransplantation. Det ena omfattar den preservationsvätska som används vid hjärtpreservation och den andra omfattar viktiga delar av den utvärderingsutrustning som ska användas för hjärtevaluering efter preservation, men före transplantation. Patentansökningar från båda dessa patentfamiljerna har under senare tid utfärdats.

Dessa patent innebär att XVIVO stärker sin position inom området hjärttransplantation. Patent är viktiga inom XVIVOs forskningsintensiva verksamhetsområden och medför inte endast en tidsbegränsad monolpolsituation för XVIVOs produkter, utan kan också vara viktiga vid diskussioner med potentiella samarbetspartners och för att ge XVIVO frihet i sin vidare forskning och produktutveckling.

"Det är positivt att dessa patent har godkänts på viktiga marknader i världen. Detta gör att bolaget med än större tillförsikt kommer fortsätta att investera i produkter för både preservation och evaluering av hjärtan.”, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 2 maj 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 den 2 maj 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: