Behovet av studiehandledare ökar – YrkesAkademin hoppas på fler samarbeten

Report this content

Med utbildningen Studiehandledare med flerspråkighet hoppas YrkesAkademin på en win-win-win situation. Detta genom att både hjälpa nyanlända in arbetslivet och att hjälpa kommunerna leva upp till lagen - genom att öka tillgången av kvalificerad studiehandledning till elever med annat modersmål.

Redan för ett år sedan såg YrkesAkademin ett ökat behov av studiehandledare med inriktning mot flerspråkighet. En ansökan skickades in till Myndigheten för Yrkeshögskolan och glädjen var stor hos YrkesAkademin när de fick beskedet att de var beviljade att få bedriva utbildningen.

Yrkeshögskoleutbildningen Studievägledare med inriktning på flerspråkighet är en unik utbildningsform som möjliggör en snabb väg in i arbetslivet på en efterfrågad marknad. Största fördelarna är att utbildningen är på distans, den är kort (1 år) och dessutom har lägre behörighetskrav än högskolan generellt, vilket ökar möjligheterna särskilt för nyanlända med pedagogisk bakgrund att komma in på utbildningen.

-   Detta blir en win-win-win situation, säger Josefin Born Nilsson, affärschef Yrkeshögskola på YrkesAkademin. Det blir en kortare väg in på arbetsmarknaden för flerspråkiga med pedagogisk bakgrund, eleven i klassrummet får tillgång till studiehandledning på modersmål och kommunerna kan leva upp till lagen.

Regeringen har också nyligen öppnat upp för kommunerna att upphandla Studiehandledare på entreprenad och även fjärrundervisning som leveransform av studiehandledning.

-   Även där såg vi tidigt möjligheter till efterfrågan, säger Josefin. Därför är en viktig del av utbildningen att lära deltagarna använda digitala läroverktyg och med hjälp av dessa kunna studiehandleda på distans.

Den första gruppen startar igång i höst, med några obligatoriska träffar i Falun. Intresset för utbildningen har varit stort vilket har visat sig på alla de ansökningar som kommit in trots att det ännu är en vecka kvar till ansökningstiden går ut den 15 maj.

YrkesAkademin hoppas på att få starta upp utbildningen på betydligt fler orter och söker nu samarbeten med fler kommuner för att kunna genomföra detta i Yrkeshögskolans regi.

För mer information, vänligen kontakta: 

YrkesAkademin AB

Att. Josefin Born-Nilsson

Tel.nr: 46 (0) 23 585 23

E-post: josefin.born-nilsson@ya.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta blir en win-win-win situation. Det blir en kortare väg in på arbetsmarknaden för flerspråkiga med pedagogisk bakgrund, eleven i klassrummet får tillgång till studiehandledning på modersmål och kommunerna kan leva upp till lagen.
Josefin Born Nilsson, Affärschef Yrkeshögskola på YrkesAkademin