Förändringar i den finansiella kalendern

Report this content

Som offentliggjorts i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet och helåret 2018, pågår samtal mellan YA’s ledning, majoritetsägare (fonder som hanteras av CapMan) och en obligationsägarkommitté om hur bolaget ska refinansieras efter det att den nuvarande obligationen löper ut.

English below 

Eftersom resultatet av de samtalen är betydelsefulla för YA’s finansiella situation, kommer YA inte publicera sin Årsredovisning på tidigare aviserat datum, utan skjuta upp publiceringen till senast 20 maj.

Å andra sidan kommer YA att publicera sin rapport för första kvartalet 2019 redan den 30 april.

Changes in the financial calendar

As announced in the Fourth Quarter and Full Year report, YA’s management, the majority owner – funds managed by CapMan – and a bondholder committee are engaged in a discussion on how to refinance the company after the maturity of the outstanding bond.

Since the outcome of those discussions are vital to YAs financial situation, YA will not publish its Annual Report on previously announced date, but postpone the publishing to May 20 the latest.

On the other hand, YA will publish its First Quarter and Full Year Interim Report already April 30.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Jan Larsson

Tel.nr: 46 (0) 73 326 59 88

E-post: jan.larsson@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se


Prenumerera