Ny CFO för YrkesAkademin

Antti Rokala blir ny CFO för YrkesAkademin från den 11 februari. Antti kommer närmast från Schindler Hiss AB, där han varit managing director för den svenska delen av Schindler. Före det har han varit CFO för Schindler Norden, chef för Schindlers finska verksamhet samt både affärsområdeschef och finanschef för Schindler Finland. Antti efterträder nuvarande CFO Mikael Vesterlund som har valt att lämna efter fyra år i YrkesAkademin.

YrkesAkademins nuvarande CFO, Mikael Vesterlund, kommer att vara kvar i tjänst till mitten av mars för att säkerställa en bra överlämning och att Antti snabbt kan komma in i rollen.

- Jag vill tacka Mikael för hans stora insatser för YrkesAkademin under de senaste fyra åren. Han har varit en av de avgörande krafterna bakom YrkesAkademins snabba tillväxt. Trots en krympande marknad för arbetsmarknadsutbildning har YrkesAkademin under Mikaels tid som CFO ökat sin omsättning med 50 procent trots att statens utgifter för arbetsmarknadsutbildning i det närmaste har halverats – och ändå behållit positiva EBITDA-resultat. Det hade inte varit möjligt utan Mikaels insatser som CFO, säger YrkesAkademins vd Jan Larsson och fortsätter:

- Med de utmaningar som nu ligger framför YrkesAkademin på grund av den kraftiga nedskärning som regering och arbetsförmedling har gjort på arbetsmarknadsutbildningen och fortsatt osäkerhet på marknaden är jag glad över att kunna hälsa Antti Rokala välkommen till YrkesAkademin. Med sin erfarenhet av att leda och utveckla decentraliserade serviceorganisationer mot effektivitet och lönsamhet, så kommer han att både tillföra kompetens och ta med sig perspektiv från andra branscher, säger YrkesAkademins vd Jan Larsson.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Jan Larsson

Tel.nr: 46 (0) 73 326 59 88

E-post: jan.larsson@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se 

Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera