Upphandling av utbildning till maskinförare har överklagats

Report this content

Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning till anläggningsmaskinförare har överklagats. Som tidigare meddelats tilldelades YrkesAkademin utbildningarna i fyra leveransområden av totalt sett nio, till ett potentiellt värde av 40 mkr. Att beslutet är överklagat innebär att det dröjer tills den nya kontraktsperioden startar och att utbildningsverksamheten riskerar att komma igång först sent under året eller i värsta fall under 2020.

VD Jan Larsson kommenterar:
- En överklagan kan ta lång tid och dessutom överklagas på nytt till högre instans. Därför är det högst osäkert hur lång tid det kommer att ta innan utbildningarna kan startas upp och huruvida överprövningen kommer att påverka volymerna i maskinförarutbildningarna framöver. Vi hoppas på en snabb juridisk process. Vi känner oss trygga med att kunna leverera bra utbildning i enlighet med vårt anbud och förbereder oss för att komma igång så snart frågan har avgjorts. Förlorare på en segdragen process är alla de företag som har behov av att anställa kvalificerad arbetskraft och alla de människor som skulle kunna få ett jobb med rätt kompetens.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Jan Larsson

Tel.nr: 46 (0) 73 326 59 88

E-post: jan.larsson@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se


Prenumerera