• news.cision.com/
  • YA Holding AB/
  • YA Holding AB (publ) initierar ett skriftligt förfarande för sina seniora säkerställda obligationer 2014/2022 - Med Bilaga

YA Holding AB (publ) initierar ett skriftligt förfarande för sina seniora säkerställda obligationer 2014/2022 - Med Bilaga

Report this content

Korrektur av pressmeddelande som utgick 17:35 11 maj. Med bilaga.

YA Holding AB (publ) (”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande, s.k. written procedure, (det ”Skriftliga Förfarandet”) för sina utestående obligationer 2014/2022 (ISIN: SE0005990835) med ett totalt utestående belopp om 335 000 000 kronor (”Obligationerna”).

Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, vilken innehåller de föreslagna ändringarna och detaljerad information om röstningsförfarandet, kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ya.se) och på Stamdata (www.stamdata.com).

Bolaget har idag även instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), som är agent under Obligationerna, att skicka kallelsen avseende det Skriftliga Förfarandet till de obligationsinnehavare som är direktregistrerade i Bolagets skuldbok som förs av Euroclear Sweden, för att begära obligationsinnehavarnas samtycke till att ändra villkoren för Obligationerna på det vis som beskrivs i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

För frågor rörande administrationen kring det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00. För övriga frågor, vänligen kontakta Bolaget genom kontaktuppgifterna nedan.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande klockan 17:53 den 11 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)
Att. Martin Modig
Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80
E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)
Att. Antti Rokala
Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73
E-post: antti.rokala@ya.se