YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q2 2018

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 april 2018 tom 30 juni 2018.
Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 klockan 08:00.

För IR frågor, vänligen kontakta:
YA Holding AB (publ)
Att. Mikael Vesterlund
Tel.nr: 46 (0) 23 586 90
E-post: mikael.vesterlund@ya.se

Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera