YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q3 2018

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 juli 2018 tom 30 september 2018.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se 

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2018 klockan 08:00.

För IR frågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Mikael Vesterlund

Tel.nr: 46 (0) 23 586 90

E-post: mikael.vesterlund@ya.se 

För pressfrågor, vänligen kontakta: 

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Mikael Vesterlund

Tel.nr: 46 (0) 23 586 90 

E-post: mikael.vesterlund@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se


Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera