YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 juli 2019 tom 30 september 2019

Report this content

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2019 klockan 14:30.

Antti Rokala
tf. VD & CFO
+46 (0) 76 899 49 73
antti.rokala@ya.se

Richard Bengtsson
HR- och Kommunikationschef
richard.bengtsson@ya.se

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera

Dokument & länkar