YA Holding AB publicerar årsredovisning för 2019

Årsredovisningen avviker från den tidigare publicerande bokslutskommunikén.

  • YA har valt att inte ta med uppskjutna skattefordringar i balansräkningen för YA Holding AB samt YA-bolagen AB (dotterbolag) som ett resultat av revisionen. Balansposten uppskjuten skattefordran har därmed justerats med 11,9 mkr och det kvarvarande värdet är 6,8 mkr.
  • YrkesAkademin har även justerat vissa mindre väsentliga retrospektiva kostnader samt värdering av pensionsskuld den 2019-12-31.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se

 

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera