YrkesAkademin breddar sin verksamhet genom att bli TSL:s godkända leverantör för yrkesinriktad utbildning

Trygghetsfonden (TSL) har den 26 oktober meddelat att YrkesAkademin blir en av deras utbildningsleverantörer i och med deras nya verksamhetsmodell där målet är att bidra till en effektivare omställning och mer resurser till utbildning och validering.

TSL har upphandlat kortare yrkesinriktade utbildningar och valideringsinsatser över hela Sverige och YrkesAkademin kommer att på över 40 av sina utbildningsorter leverera olika typer av yrkesinriktade utbildningar.

Bland annat rör det sig om ADR-utbildningar, YKB, truckförare, säkra lyft, heta arbeten, svetsarprövning, verkstadsmätteknik och industriteknik.

Samarbetet med TSL innebär att YrkesAkademin tills vidare är deras godkända leverantör och kan därmed avropas av personer som ingår i deras omställningsprogram. Uppdragsstart är 1 november.

Omsättningen är beroende av hur många som ingår i TSL:s omställningsprogram samt hur många som blir beviljade att genomgå YrkesAkademins utbildningar.

De branscher som omfattas av TSL:s omställningsstöd är huvudsakligen inom bygg, fastighet, skog, trä, grafiska, hotell och restaurang, handel, industri, delar av kommunal verksamhet, livsmedel, papper, service och kommunikation, transport och även specifika yrkesförbund som elektriker och målare.

Med de stora strukturella omställningar som arbetsmarknaden står inför blir det, för YrkesAkademin, nya samarbetet även strategiskt viktigt för att kunna fortsätta med vår ambition att växa och bredda vår verksamhet.

YrkesAkademins vd Jan Larsson, säger i en kommentar:

– Trygghetsfonden är en viktig del av den svenska arbetsmarknaden och har möjliggjort för många tusentals människor att vända oron vid varsel om uppsägning till hoppfullhet och ny karriär. Nu utvecklar de sin metod för att bli ännu vassare i omställningsarbetet. Med YrkesAkademins långa erfarenhet av att framgångsrikt utrusta människor med de kompetenser som behövs och efterfrågas på arbetsmarknaden, är jag glad att vi kan påbörja ett samarbete med TSL - och de människor och företag som berörs - om framtidens omställningsarbete på svensk arbetsmarknad.

För IR frågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Mikael Vesterlund

Tel.nr: 46 (0) 23 586 90

E-post: mikael.vesterlund@ya.se

För pressfrågor, vänligen kontakta:

YA Holding AB (publ)

Att. Kristina Backlund

Tel.nr: 46 (0) 23 584 44

E-post: kristina.backlund@ya.se


Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera