YrkesAkademin fördubblar sina yrkeshögskoleutbildningar

YrkesAkademin mer än fördubblar sina yrkeshögskoleutbildningar (YH) och blir därmed en av landets största anordnare av Yrkeshögskoleutbildningar. YrkesAkademin har beviljats femton nya YH-utbildningar och fick behålla tretton pågående utbildningar. Det offentliggjordes idag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

YH-utbildningar vänder sig till vuxna som vill stärka sin kompetens och ta ett kliv fram i karriären. YH-utbildningar är kvalificerade yrkesutbildningar som utvecklas i nära samverkan med näringslivet och innehåller en stor del praktik hos framtida arbetsgivare. Utbildningarna leder för de allra flesta till jobb, högre lön och en större arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet. Idag har YrkesAkademin cirka 1000 YH-studerande inom ett brett utbud av utbildningar.

Utbildningarna omfattar mellan ett och två års studietid och är berättigande för CSN-bidrag. De nyvunna utbildningarna ska startas upp under hösten 2019 och våren 2020, och kommer skapa drygt 800 årsutbildningsplatser under 2019/2020. Med fulla klasser skulle de nya kursstarterna medföra drygt 50 mkr i omsättning under första verksamhetsåret, och ytterligare drygt 25 mkr året därpå. Sammantaget kommer YrkesAkademins YH-utbildningar när verksamheten är fullt utbyggd att omfatta 1500-2000 utbildningsplatser, vilket gör YrkesAkademin till en av de största YH-aktörerna.

De flesta av YrkesAkademins utbildningar är nätbaserade distansutbildningar. Det möjliggör en hög flexibilitet för de studerande och att varje utbildningsmoment kan anpassas utifrån den enskildes behov och specifika förutsättningar.

YrkesAkademins vd, Jan Larsson kommenterar:
– Det är fantastiskt att kunna erbjuda ytterligare nästan 1000 blivande studerande en hög kompetens som många svenska företag och myndigheter efterfrågar. För YrkesAkademin innebär det här ett stort steg i vår ambition att diversifiera vår kundbas. Vi räknar med att minst fördubbla omsättningen inom affärsområdet yrkeshögskolan.

Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef för yrkeshögskolan, säger:
– Yrkeshögskolan är en viktig utbildningsform som stärker Sveriges konkurrenskraft genom att försörja svenska företag med spetskompetens. Vi möjliggör för yrkesverksamma att ta ett karriärsprång mitt i livet.
– Vi har de studerandes lärande i centrum. Hos oss på YrkesAkademin handlar våra nätbaserade utbildningar inte om distans utan snarare om närhet. Närhet till sin utbildning, sina utbildare och kurskamrater även om geografin skiljer dem åt. Med mikrofon och webbkamera kan de prata och se varandra. Verktygen som används ger möjlighet för de studerande att tillsammans diskutera, analysera, dela erfarenheter och testa sina argument och kunskaper med stöd av utbildaren.

För vidare information om årets tilldelning se Myndigheten för Yrkeshögskolan.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Jan Larsson

Tel.nr: 46 (0) 73 326 59 88

E-post: jan.larsson@ya.se

Affärsområdeschef Yrkeshögskola  

YA Holding AB (publ)

Att. Josefine Born-Nilsson

Tel.nr: 46 (0)  72 718 76 16

E-post: josefine.born-nilsson@ya.se 

Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera