YrkesAkademin har beviljats 14 nya YH-utbildningar

Idag offentliggjorde Myndigheten för yrkeshögskolan resultatet för årets ansökningar av yrkeshögskoleutbildningar. YrkesAkademin, genom YrkesAkademin YH AB, har beviljats 14 nya utbildningar:

 • Affärsutvecklare besöksnäring med inriktning paketering, Gotland, Gotland (400 YH-poäng)
 • Affärsutvecklare besöksnäring med inriktning paketering, Åre, Jämtland (400 YH-poäng)
 • Affärsutvecklare besöksnäring med inriktning paketering, Örnsköldsvik, Västernorrland (400 YH-poäng)
 • Behandlingspedagog, Timrå, Västernorrland (400 YH-poäng)
 • Drift- och fastighetstekniker, Uppsala, Uppsala (300 YH-poäng)
 • Hotel Supervisor, Uppsala, Uppsala (225 YH-poäng)
 • Kvalificerad busstekniker el/hybrid, Järfälla, Stockholm (300 YH-poäng)
 • Marketing automation specialist, Helsingborg, Skåne (400 YH-poäng)
 • Mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon, Göteborg, Västra Götaland (225 YH-poäng) BUNDEN
 • Reläskyddsspecialist, Malmö, Skåne (225 YH-poäng)
 • Specialistundersköterska neuropsykiatrikompetens, Uppsala, Uppsala (225 YH-poäng)
 • Steriltekniker, Uppsala, Uppsala (300 YH-poäng)
 • Studiehandledare med flerspråkighets- och IKT-kompetens, Eskilstuna, Södermanland (225 YH-poäng)
 • Trafiklärare, Borlänge, Dalarna (300 YH-poäng) BUNDEN

Sammantaget omfattar utbildningarna närmare 1 000 platser och kan bidra med en omsättning på cirka 40 miljoner kronor årligen räknat år 2019 och 2020. Fem av utbildningarna är på 400 poäng, det vill säga två år. Ytterligare nio utbildningar är på 300 eller 225 poäng, det vill säga 1,5 år eller 1 år.

YrkesAkademins vd, Jan Larsson kommenterar:

 Det är fantastiskt att kunna erbjuda ett tusental studerande en hög kompetens som hundratals företag efterfrågar. Tillsammans med företag och branschföreträdare ser jag nu fram emot att etablera högkvalitativa och relevanta utbildningar inom nya områden och ytterligare förbättra de utbildningar som vi har fått förnyat förtroende att bedriva.

Han fortsätter:

 Med 14 utbildningar med minst två intag, tar YrkesAkademin ytterligare ett steg mot fler studerande, högre omsättning och större bredd på koncernens verksamhet.

Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef för yrkeshögskolan, säger:

– Vi har de studerandes lärande i centrum. Hos oss på YrkesAkademin handlar våra nätbaserade utbildningar inte om distans utan snarare om närhet. Närhet till sin utbildning, sina utbildare och kurskamrater även fast geografin skiljer dem åt. Med mikrofon och webbkamera kan de prata och se varandra. Verktygen som används ger möjlighet för de studerande att tillsammans diskutera, analysera, dela erfarenheter och testa sina argument och kunskaper med stöd av utbildaren.

Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera