YrkesAkademin vinner strategiskt viktig utbildning

YrkesAkademin har vunnit en upphandling för utbildning i Elteknik i Borlänge åt Arbetsförmedlingen enligt ett tilldelningsbeslut som offentliggjorde den 7 juni 2019.

Avtalet gäller i två år med ytterligare ett plus ett år som optioner för Arbetsförmedlingen att förlänga utbildningen. Den förväntade omsättningen uppskattas till cirka 2 mkr per år.  

YrkesAkademins vd Jan Larsson, kommenterar:

–  Det är en enda utbildning, och den kommer i sig själv att ha begränsad effekt på omsättning och lönsamhet. Men strategiskt är vinsten viktig eftersom den gör att vi nu kan bygga upp kompetens och erfarenhet inom elteknik. Det är en av de sista delarna vi behöver för att få en komplett förmåga till yrkesutbildning inom hela området bygg och fastighet. Med den här utbildningen kan vi dessutom ytterligare stärka det utbildningscentrum vi har i Falu-Borlänge-området.

Tilldelningsbeslutet kan resultera i kontrakt först efter en så kallad avtalsspärr som löper över tio dagar från Arbetsförmedlingens offentliggörande idag.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Jan Larsson

Tel.nr: 46 (0) 73 326 59 88

E-post: jan.larsson@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se


Om oss

YA Holding och dess dotterbolag är ett utbildningsföretag med verksamhet i Sverige som bedrivs huvudsakligen i YrkesAkademin, det största dotterbolaget. YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Prenumerera