Yaytrade har ingått avtal avseende sample- och stock sales med nya kunder

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har på kort tid tagit en stark position inom digitala sample (provkollektioner)- och stock sales (utgående lager) för premium fashion bolag i Sverige. Bolaget har i slutet av mars ingått nya avtal avseende sample- och stock sales med Ahlvar Gallery och finländska Ril’s med beräknade volymer om totalt ca 1 500 artiklar i start.

Yaytrade har ingått nya avtal avseende sample- och stock sales med Ahlvar Gallery och finländska Ril’s med beräknade volymer om totalt ca 1 500 artiklar i start. Yaytrade ser även starkt positiva utfall för Bolagets senaste sample- och stock sales med J. Lindeberg, Hope, Flattered och Sandqvist.

"Yaytrade har spelat en betydande roll i Sandqvist’s digitala resa. Genom deras kanaler nådde vi rätt kundgrupp och deras marknadsplats är en mycket flexibel och skalbar arena att möta nya potentiella kunder. Jag rekommenderar dem starkt som en strategisk partner.” säger, Daniela Cordero, E-Commerce Manager Sandqvist.

På ett flexibelt och effektivt sätt har Yaytrade sparat många timmars arbete för oss. Det märks att de har tänkt igenom en smidig process med kund och slut kund i fokus. Vi ser Yaytrade som ett givet alternativ för oss i framtiden.” säger, Marcus Carter, Retail Buyer, J. Lindeberg.

Yaytrade har som målsättning att ta en ledande position inom bl.a. digitala pop-up butiker för premium fashion bolag med början i Europa.

Det är mycket glädjande att se den positiva utveckling vi har med nöjda kunder där vi är mycket stolta över det förtroende vi givits från flertalet av Sveriges ledande fashion bolag. Detta på en relativt kort tid vilket också speglar de utmaningar som Yaytrade löser. Detta är bara starten för oss och jag ser med tillförsikt fram emot kommande månader där vi har mycket spännande dialoger och planer för framtiden. Ovan stärker vår målsättning att ta en ännu tydligare positionering för vår företagsdel kring digitala pop-up butiker för sample- och stock sales.” säger David Knape, VD Ytrade Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Knape, VD Ytrade Group AB (publ)
E-post: david.knape@yaytrade.com
Telefon: +46 70 999 90 09

Denna information har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ytrade Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Yaytrade
Ytrade Group AB (publ) är ett svenskt fashion-tech bolag som driver marknadsplatsen Yaytrade. Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket under 2015. Den första versionen av Yaytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017.

På Yaytrade kan privatpersoner handla premium fashion och livsstilsprodukter från varumärken och bolag som genom Yaytrade säljer ut utgående lager, samples och returer genom digitaliserade ”pop-up butiker”.Bolaget bedriver även försäljning av premium second hand från privatpersoner och influensers där användarna skapar sin egna e-butik där de kan skapa annonser själva eller använda bolagets pick-up service. Yaytrade har en urban användarbas och en utstickande design som b.la plockade hem silver i Svenska Designpriset under kategorin e-handel 2020.Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se

För mer information, se Yaytrades hemsida www.yaytrade.com

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Yaytrade anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Yaytrades kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar