Flera goda nyheter från Isofol Medical

Yield Life Science’s intressebolag Isofol Medical har den senaste tiden

publicerat flera goda nyheter:

Den 24 augusti:

Isofol Medical meddelar att lovande initiala resultat från ISO-CC-005 studien indikerar effekt av Modufolin® och styrker genomförande av den planerade registrerings­grundande studien ISO-CC-007.

Läs mer här: Nyhet nummer 1 

Den 4 september:

Isofol Medical meddelar att ett framgångsrikt typ-C-möte med FDA har genomförts. Mötet är en del av förberedelserna inför den registreringrundande studien ISO-CC-007 där Modufolin® kommer utvärderas för behandling av metastaserande kolorektalcancer (mCRC).

Läs mer här: Nyhet nummer 2 

Den 11 september:

Isofol Medical meddelar att resultaten från den nyligen avslutade kliniska studien ISO-MTX-003 visar att Modufolin® fungerar åtminstone lika bra och är lika säkert som standardterapi vid räddningsbehandling mot HDMTX-relaterad toxicitet vid osteosarkom hos barn och unga vuxna.

Läs mer här: Nyhet nummer 3 

Yield Life Science har sedan 2008 varit en av huvudägarna i Isofol Medical. I samband med noteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premiere i april 2017 delade Yield Life Science ut en större del av sitt innehav i bolaget till aktieägarna i Yield Life Science. Idag äger Yield Life Science 969 251 aktier i Isofol Medical. Innehavet är i stort den enda tillgången i Yield Life Science.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin®  som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin® för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu 

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Dokument & länkar