YIT utvecklar hållbara datacenter

YIT Corporation Pressmeddelande den 3 juni 2020, klockan 10.00

Konceptet kombinerar vindkraft och den spillvärme som genereras i ett datacenter, med livsmedelsproduktion.

YIT utvecklar hållbara datacenter som drivs av förnybar energi. Vindkraft, vattenkraft och solpaneler ger energi till datacentret, därefter används överskottsvärmen till ett närliggande växthus. Värmen kan även överföras till ett befintligt fjärrvärmesystem där behovet av fossila bränslen därmed kan minskas.

"Processen i sin helhet syftar till noll koldioxidavtryck, vi kan därefter säga att resultatet är ett datacenter med minimala utsläpp," säger YIT Sveriges affärs- och teknikutvecklingschef Fredrik Sarvell.

Volymen data som vi tillsammans skapar och konsumerar växer. Det har blivit tydligt att teknikföretag och datacenterindustrin behöver nya anläggningar för att lagra mängden data som skapas och behandlas. Eftersom tillväxten av data även innebär högre energiförbrukning, behövs datacenter som är energi- och klimateffektiva för att möta de växande miljökraven på att vara koldioxidneutral eller till och med koldioxidpositiv.

Som en del av affärsmodellen har YIT redan tagit fram platser i Sverige, Norge och Finland som anses vara lämpliga för att bygga ett datacenter. YIT kommer att hantera byggnadstillstånd i förväg så att de redan är på plats när projektet får grönt ljus.

”Kunden behöver inte förhandla med många olika organisationer och myndigheter - det enda kunden behöver göra är att berätta för oss vilka krav och behov de har, och sedan måste de naturligtvis ta med sig sina rack och servrar till den nya byggnaden,” påpekar Sarvell.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sarvell, affärs och teknikutvecklingschef, YIT Sverige, tel. +46 765 204 74, fredrik.sarvell@yit.se

Lena Johansson, marknads- och kommunikationschef, YIT Sverige, tel. +46 73 802 31 08, lena.johansson@yit.se

YIT is the largest Finnish and a significant North European construction company and urban developer. We develop and build apartments and living services, business premises and entire areas. We are also specialised in demanding infrastructure construction. Together with our customers, our nearly 8,000 professionals are creating more functional, attractive and sustainable cities and environments. We work in 10 countries: Finland, Russia, Sweden, Norway, the Baltic countries, Czech Republic, Slovakia and Poland. Our revenue in 2019 was approximately EUR 3.4 billion. YIT Corporation's share is listed on Nasdaq Helsinki Oy. www.yitgroup.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar