Ymer SC AC AB – Information angående utökning av redan noterade serier

Report this content

Ymer SC AC AB har den 04-Maj-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser:
 

Klass

ISIN

Utökat Belopp

Nytt Totalbelopp

Ymer SC AC 1.2

SE0015222625

1 500 000

3 730 000

Ymer SC AC 2.1

SE0015222633

500 000

2 220 000

 

Emissionen på NGM i Stockholm förväntas ske 07-Maj-2021.
 

Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit - Ymer SC - Structured Credit.

Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-04 12:20 CET.

Stefan Engstrand, VD Ymer SC AC AB. Tel: 073 – 358 28 99, stefan.engstrand@ymersc.com

www.ymersc.com

Prenumerera