YMER SC AC AB – Offentliggör NAV-Kurser för 31-December-2020

Report this content

YMER SC AC AB – Offentliggör NAV-Kurser för 31-December-2020

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 31-December-2020:

SE0014583795            11 714,11
SE0015222625                                       10 114,83
SE0015195987                                       10 116,21
SE0015222633                                       10 111,38

Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-18 16:39 CET.

Stefan Engstrand, VD Ymer SC AC AB. Tel: 073 – 358 28 99, stefan.engstrand@ymersc.com

www.ymersc.com

Prenumerera