YMER SC AC AB – Offentliggör navkurser för 30-September-2021

Report this content

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 30-September-2021:

SE0014583795            13 265,73
SE0015222625                                       11 404,21
SE0015195987                                       11 422,66
SE0015222633                                       11 367,59

Ymer SC AC AB (publ) har emiterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-14 14:21 CET.

Stefan Engstrand, VD Ymer SC AC AB. Tel: 073 – 358 28 99, stefan.engstrand@ymersc.com

www.ymersc.com

Prenumerera