YMER SC AC AB - Offentliggör Navkurser För 31-Mars-2022

Report this content

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 31-Mars-2022:

SE0014583795 13 202,55
SE0015222625 11 340,04
SE0015195987 11 365,64
SE0015222633 11 291,21
SE0016798185 9 903,80

Ymer SC AC AB (publ) har emitterat vinstandelsån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987,SE0015222633, SE0016798185 som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-14 11:40 CET.

Stefan Engstrand, VD Ymer SC AC AB. Tel: 073 – 358 28 99, stefan.engstrand@ymersc.com

www.ymersc.com

Prenumerera