Ymer SC AC AB (Publ) - Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2019-10-15 -- 2020-12-31

Report this content

Ymer SC AC AB (Publ) - Publicerar Bokslutskommuniké för perioden 2019-10-15 -- 2020-12-31

Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-15 16:08 CET.

Stefan Engstrand, VD Ymer SC AC AB. Tel: 073 – 358 28 99, stefan.engstrand@ymersc.com

www.ymersc.com

Prenumerera

Dokument & länkar