ABBA:S ”I HAVE A DREAM” SKA GÖRA BARNKONVENTIONEN KÄND FÖR SKOLELEVER

Report this content

Ett unikt samarbete mellan ABBA The Museum och det nationella skolprojektet Make Music Matter kommer att ge elever i hela landet möjlighet att lära sig om svensk musikhistoria och sina egna rättigheter på samma gång. Samarbetet pågår 2019-2020 och har namnet ”Make Music Matter! I Have A Dream”.

I år fyller ABBA-låten ”I Have a Dream” 40 år (album Voulez Vous, release 23/4-1979) samtidigt som Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen) firar 30 år.

Genom samarbetet ”Make Music Matter! I Have A Dream” får elever i skolan med inspiration från Barnkonventionen uttrycka sina drömmar genom att skapa en egen sångvers till låten ”I Have A Dream”. Under Barnkonventionens dag den 20 november 2019 på ABBA The Museum kommer elever sedan att få framföra sina musikaliska tolkningar av låten.

Deltagande skolor kommer via en lärarportal få tillgång till material som kan användas i undervisningen, bland andra ”En popsaga” av Björn Ulvaeus, arbetsmaterial om Konventionen om barnets rättigheter och kreativt musikskapande med digitala verktyg. Alla de fyra medlemmarna i ABBA står bakom att låten ”I Have A Dream” används i samarbetet.

Make Music Matter är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges Kommuner och Landsting, Soundtrap – A SPOTIFY COMPANY och Academy of Music and Business, där syftet är att eleverna ska få möjlighet att utveckla musikalisk kreativitet, digital kompetens, entreprenörskap och innovationsförmåga i autentiska miljöer som liknar musikbranschen. Detta ligger också väl i linje med ABBA The Museums vision, som är att inspirera och sprida kunskap om ABBA:s musik till en ny generation.

 - Att delta i skolprojektet Make Music Matter! är en självklarhet för oss på museet. Genom projektet kan vi tillgängliggöra historien om ABBA och deras musikskatt till    nästa generationer. Med kunskap, omtanke och passion bidrar ABBA The Museum till att låta skolelever inspireras, motiveras och utbildas i svensk populärmusikhistoria, säger Caroline Fagerlind, museichef på ABBA The Museum.

Det är en fantastisk möjlighet att få göra detta tillsammans med ABBA The Museum 2019-2020. Make Music Matter I Have A Dream” fokuserar på barns drömmar och rättigheter, samtidigt som musikalisk kreativitet, entreprenörskap och digitalitet är centrala kunskapsområden i projektet. Genom projektet får eleverna dessutom utveckla sina kunskaper om ABBA, en grupp vars musik både har varit och fortfarande är mycket betydelsefull för svensk musik ute i världen, säger Göran Nikolausson, projektansvarig för Make Music Matter! I Have A Dream, Linnéuniversitetet.                                    

Det känns både spännande och roligt att få vara en del av detta samarbete. SKL har regeringens uppdrag att sprida kunskap om Barnkonventionen. Samtidigt arbetar vi nära kommunerna för att utveckla undervisningen. ”Make Music Matter! I Have A Dream” kombinerar dessa på ett förtjänstfullt sätt. Elever och lärare får fördjupa sina kunskaper om Barnkonventionen samtidigt som de får möjlighet att utveckla kreativitet, digital kompetens och entreprenörskap. Det är en bra kombination, säger Mats Gerdau, ordförande för utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Redan idag får många lära sig om den i skolan, men det finns behov av att fördjupa kunskaperna. Genom samarbetet mellan Make Music Matter! och ABBA The Museum får eleverna möjlighet att arbeta med och lära sig om Konventionen för barnets rättigheter (Barnkonventionen) i skolan på ett lite annorlunda sätt.

Skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream startar i början av september 2019 och pågår fram t o m 2020.

I HAVE A DREAM
Text och musik av Benny Andersson and Björn Ulvaeus. 
©Union Songs Musikförlag AB på pressmeddelande och film.

För intervjuförfrågningar, pressbilder och ytterligare information, vänligen kontakta:

Stephanie G. Bonn, Zap PR
Telephone: +46 (0)8 661 11 75
Mobile: +46 (0)70 77 56 110
E-mail: stephanie@zap-pr.com

Göran Nikolausson, Projektansvarig Make Music Matter! I Have A Dream
Telephone: 0470-70 82 58
Mobile: 072-525 10 08
E-mail: goran.nikolausson@lnu.se
www.makemusicmatter.se

Bodil Båvner, Sveriges Kommuner och Landsting
Telefon: 08-452 77 68
E-mail: bodil.bavner@skl.se

Make Music Matter! är ett nationellt skolprojekt som startade 2017 och drivs av Linnéuniversitetet, Sveriges Kommuner och Landsting, musiktjänsten Soundtrap A SPOTIFY COMPANY och Academy of Music and Business. Syftet med skolprojektet är att demokratisera musikundervisningen och ge alla elever möjlighet att utveckla sin musikaliska kreativitet med hjälp av digitala verktyg samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Make Music Matter! erbjuder också kompetensutveckling för lärare i musik, där bland annat ett årligt musikkonvent ingår.

Make Music Matter! utgår från nyckelorden Technology – Entrepreneurship – Aestetics -Creativity -Humanity som tillsammans bildar T.E.A.C.H.! Be The Difference! Närmare 500 musiklärare från hela landet deltar i skolprojektet. Förra året genomfördes remix-projektet ”Happy Nation Re-born” i samarbete med den svenska popgruppen Ace Of Base där eleverna fick tillgång till originalfilerna av världshits som The Sign, All That She Wants med flera från albumet ”Happy Nation” som med sina 25 miljoner sålda exemplar räknas som ett av världens mest sålda debutalbum. Inom ramen för samarbetet fick eleverna göra egna Ace Of Base-re-mixer i egna musikproduktioner och delta i en re-mixtävling som avgjordes av en jury bestående av medlemmar i Ace Of Base och skivbolaget PlayGround Music.


Samarbetspartners i Make Music Matter! I Have A Dream

ABBA The Museum ABBA The Museum är mer än ett vanligt museum. Här hittar du självklart medlemmarnas kläder, guldskivor, originalprylar, memorabilia och mycket mer, men hos oss är Du en viktig del av upplevelsen!
För mer info: abbathemuseum.com

Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Här kan du studera utbildningsprogram som; Songwriting, Musikproduktion, Music & Event Management och Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång musik.
För mer information: lnu.se 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL stödjer kommunernas arbete med att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse. Att främja digitalisering är en viktig del av detta arbete.
För mer information: www.skl.se 

Soundtrap  - A SPOTIFY COMPANY: är den första molnbaserade ljudinspelningsplattformen som fungerar på alla operativsystem, vilket gör det möjligt för användare att gemensamt skapa musik överallt i världen. Soundtrap erbjuder en enkel musik- och ljudskapande plattform för alla nivåer av musikaliskt intresse och förmågor.  
För mer information besök: http://www.soundtrap.com 

Academy of Music and Business:  (AMB) är en riksrekryterande spetsutbildning inom musik som präglas av ett omfattande och unikt värdegrundsarbete
För mer info: ambsweden.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar