Zaplox och Expedia summerar gemensamt pilotprojekt

Report this content

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att avtalet med Expedia och Hotels.com för pilotprojektet ”Keyless” som löper ut den 31 december 2019 inte kommer att förnyas. Avtalet, som förnyats tre gånger sedan det ingicks i september 2016 har genererat flertalet avtal med hotell som marknadsför sig i Hotels.com appen.

Zaplox exklusiva partnerskap med Expedia har placerat Zaplox på kartan inom reseindustrin och skapat nya affärsmöjligheter i Europa och USA. Det pågående pilotprojektet ”Keyless”, där Zaplox lösning implementerats i Hotels.com app, avslutas i slutet av året på grund av att Expedias globala strategi och tekniska inriktning skiftat fokus och att bolaget vill koncentrera sig på sin kärnaffär. Zaplox mobila incheckning och nyckeltjänst kommer inte att ersättas av annan lösning i Hotels.coms app och de hotell som är fortsatt intresserade av mobil incheckning, kan nu vända sig direkt till Zaplox för att erbjuda mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar i antingen en ny app eller hotellets befintliga app.

”Att Expedia som är en av världens mest framgångsrika Travel Tech-företag och som är extremt respekterade för sin förmåga att bygga plattformar för reseindustrin, efter en lång och noggrann utvärdering valde Zaplox som exklusiv teknikpartner för pilotprojektet med en utökad mobil gästresa är något som vi är stolta över. Även om vi inte haft några intäkter från pilotprojektet under 2019, varför dess avslut inte omedelbart påverkar årets intäktsnivå, så har det genererat avtal med hotell i Norra Europa och gett oss värdefulla erfarenheter som vi har stor nytta av i både säljinsatser och andra partnersamarbeten. De hotell som valt Zaplox mobila nycklar och mobil in- och utcheckning, genom pilotprojektet har skapat ytterligare en möjlighet att erbjuda en mycket bättre upplevelse till sina gäster, säger Magnus Friberg, VD, Zaplox AB.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

För ytterligare information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com 
Tel: +46706580760
Alternativt: ir@zaplox.com 

Om Zaplox

Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter.

Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar: