Bokslut ZAPP AB första verksamhetsåret som börsbolag

Report this content

Bokslut ZAPP AB första verksamhetsåret som börsbolag ZAPP AB kommer att tillverka en miljöriktig isoleringsskiva och är nu inne i en idriftstagnings- och testkörningsfas av produktionsanläggningen i Lilla Edet. All maskinell utrustning finns på plats och de första isoleringsskivorna har formerats. Efter genomförd investering konstateras att budgeten för denna väl innehållits och bolaget har en betryggande likviditet inför marknadsskedet som nu kommer att påbörjas. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -257 kSEK där en direkt jämförelse med tidigare resultat inte är relevant då bolaget under året startat sin egentliga verksamhet. Styrelsen utökas med Ing-Marie Odegren utsedd av Länsförsäkringar och Thomas Carlström från Stiftelsen Industrifonden. Dag Jarness, Sven EM Fredriksson och Claes Gustafson omvaldes. VD informerade på bolagsstämman om planer på en internationalisering av ZAPP (en tydlig fortsatt strategisk exploatering av bolagets teknologi och produkter) inom EU, USA och Japan där ZAPP har patenträttigheter. Denna del kommer att intensifieras när produktionsinkörning och produkter är klara för marknadsintroduktion. Sven EM Fredriksson kommer i samband med detta att övergå till att arbeta med ZAPP´s internationalisering, varför en ny VD kommer att rekryteras. Aktiehandel i ZAPP B sker nu med kontinuerlig handel på AktieTorget Stockholm fondbörs vilket är ett led i anpassning till övrig aktiehandel. Styrelsen ZAPP AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar