Pressmeddelande ny emission Zapp AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE På extra bolagsstämma i ZAPP AB den 22 november bemyndigades styrelsen att genomföra en nyemission omfattande 750.000 B-aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har för avsikt att vända sig både till aktieägarna och större investerare med erbjudande om att köpa aktier till priset 10 kronor per aktie. Emissionsprospekt kommer att skickas ut under januari. Den aktuella emissionen är lika stor som den som beslutades på den ordinarie bolagsstämman i mars i år, där Industrifonden, Skandia Liv och Länsförsäkringars Miljöfond under våren tecknade 332.000 aktier till priset 15 kronor per aktie. Överenskommelse har nu träffats med några större investerare om teckning av ytterligare 400.000 aktier till priset 10 kronor, varefter mars emissionen praktiskt taget är fulltecknad. För att säkerställa bolagets finansiering på längre sikt beslöt styrelsen be bolagsstämman om utrymme för att genomföra ytterligare en emission, vilken alltså nu beslutats. Pengarna kommer att användas till marknadssatsningar samt för att effektivisera produktionsapparaten för att möta den ökande försäljningen. ZAPPs ordförande Dag Jarness säger: "Våra aktieägare har visat tålamod och tro på företaget under en inkörningsperiod som har varit både längre och besvärligare än vad som förväntades. Inte många aktier har bjudits ut till försäljning, trots att goda nyheter om produktion och försäljning har låtit vänta på sig. Nu löper produktionen. Vi har lärt oss vilka kundkategorier som vill ha en miljövänlig skiva och kan rikta våra ansträngningar på att ge dem den produkt som de vill ha. Arbetet med att optimera produktionsprocessen både kvantitativt och kvalitativt kommer att fortsätta med de investeringar som nu kommer att bli möjliga. Därigenom kommer lönsamheten att förbättras så att våra trogna aktieägare kan belönas för sitt tålamod." Frågor kan ställas till styrelsens ordförande Dag Jarness, tel. 08- 51020145 eller VD Gunnar Spångberg , tel. 0520-498010. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar