Pressmeddelande: Market Energia förnyade ledningen och verksamhetsprinciperna

Under den nya ledningen erbjuder den privata finländska elleverantören Market Energia i fortsättningen ett säkert, tillförlitligt och framför allt ett tydligare elavtal än tidigare. Därför bestämde sig företaget för att förbättra sin kundtjänst. Nu är alla företagets medarbetare i kundtjänsten direkt anställda av Market Energia.

– Med den nya företagsledningen har vi arbetat en hel del med alla delområden inom affärsverksamheten för att erbjuda våra nuvarande och framtida kunder det bästa alternativet jämfört med traditionella aktörer. Vår totalt förnyade kundservicecentral, där all personal är anställd hos oss, betjänar våra kunder tillförligt och snabbt i fortsättningen, berättar Market Energias vd Per Halvorsen, som lotsat företaget med ett helt nytt grepp sedan maj.

I anslutning till reformen öppnade Market Energia nyligen också helt nya, mer kundinriktade och informativa webbsidor. I fortsättningen får webbsidorna också nya element som siktar på ännu bättre kundupplevelser.

Företaget har som mål att växa måttligt på den finska marknaden under 2012. Det övergripande målet är att nå en ledande position som leverantör av el som är grön till 100 procent med en tydlig och konkurrenskraftig prissättning.

Ytterligare information (på engelska/svenska):
Per Halvorsen, vd
Market Energia Sähkönmyynti Oy
pha@marketenergia.fi
+47 926 20335

Market Energia Sähkönmyynti Oy är en privatägd elleverantör som tillhandahåller förmånliga energilösningar i hela Finland. Market Energia erbjuder konsumenter grön och ren energi med en tydlig prissättning. År 2011 uppgick företagets omsättning till cirka 6,3 miljoner euro. Market Energia grundades 2009 och är delvis norskägt. www.marketenergia.fi

Taggar:

Dokument & länkar