Årsredovisning 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Zenergy AB (publ) publicerar härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2017.

Zenergy tog under 2017 flera stora och viktiga steg mot att bli en lönsam aktör inom storskalig produktion och etablering av modulbyggda fastigheter. Det bådar gott inför de kommande åren då bristen på bostäder och skolor är betydande i både Sverige och andra europeiska länder.

För att kunna hantera en allt starkare efterfrågan lade Zenergy under 2017 ner stort arbete på att förstärka ledning och organisation, inklusive rekrytering av fabrikschef och produktionschef liksom CFO. Med en stark och strukturell grund utökas nu produktionskapaciteten kraftigt för att kunna ta bolaget till nästa nivå under 2018.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson

VD, Zenergy AB (publ)

0707 – 61 81 33 , olle.magnusson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.