• news.cision.com/
  • Zenergy/
  • Defigo AB avropar genom TG Entreprenad AB ytterligare tre villor av Zenergy AB (publ) till ett värde av ca. 4,5 MSEK

Defigo AB avropar genom TG Entreprenad AB ytterligare tre villor av Zenergy AB (publ) till ett värde av ca. 4,5 MSEK

Report this content

November 2019 ingick parterna ett samarbetsavtal om mindre och mellanstora standardiserade villor. TG 11 Entreprenad AB, kopplade till Defigo AB, avropar nu ytterligare tre villor till ett värde av ca 4,5 MSEK. Det aktuella området i Trosa kommun har totalt 10 tomter i pågående försäljning och ytterligare 4 villor väntas avropas innan området är slutsålt.

Zenergys uppdrag är att tillverka de modulära enheterna i fabriken för att sedan lämna över inför transporten. De första villorna som just nu håller på att slutmonteras har Zenergy ansvarat över transport och uppförande på byggplats. Där har Beställaren utbildats för att på de nya beställningarna själva kunna ombesörja resning och erforderlig anslutning. På så vis optimeras flödet i en bra kombination av industri, byggplatsentreprenad och projektägare. Gränssnittet, att tillverka i fabriken passar Zenergys kärnvärde väl. Avtalet har som målsättning att erbjuda slutkunden inflyttning i sin nya bostad endast 3 månader efter skrivet köpeavtal vilket får anses väldigt snabbt i småhusbranschen.

Defigo äger fler markområden och genomför stegvis projektering där det finns en förhoppning att nya samarbetsavtal kan slutas. Leverans av de tre nya villorna kommer ske mellan dec-20 och mar-21. I pressmeddelandet från november 2019 fanns information om avsikt att leverera mer än 50 villor per år men för innevarande år ser vi att antalet kan bli maximalt 6 villor.

”Väldigt positivt att vi nu får ytterligare order på det ingångna avtalet. Ju fler villor vi bygger desto effektivare blir vi i vår produktion. Att bygga villor höjer helt klart kvalitetsnivån på vår slutprodukt som kommer gynna slutprodukten i alla kommande projekt. ” säger Zenergys VD Urban Stenevi i en kommentar.

Denna information är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-22 16:48 CET.

Urban Stenevi VD

Zenergy AB (publ)

urban.stenevi@zenergy.se

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Prenumerera

Dokument & länkar