Delårsrapport Zenergy AB, Q2 April – Juni 2018

Sammanfattning av delårsrapporten Q2 – 2018

Koncern,belopp i KSEK              Q2 2018  Q2 2017    H1 2018   H1 2017     2017

Nettoomsättning                   8 001     7 201           27 007     8 467        36 831
Resultat för perioden           -9 413   -5 819        - 22 125    -11 184     - 29 543
Balansomslutning              109 414  108 175     109 414    108 175    102 568
Soliditet                                44,3%    61,4%        44,3%       61,4%      46,8%
Likvida medel                        565       577             565          577        19 236
Resultat per aktie, kr            -0,29     -0,38            -0,68        -0,72       -0,91

  • Installation av LEAN-produktionslina med 17 stationer fördelade mellan 5 zoner
  • Ineffektivitet i fabriken med låg produktivitet under kvartalet på grund av installationerna av LEAN konceptet
  • Uthyrning av 39 enheter till Strix television för inspelning av tv-serien ”Farmen”
  • Produktion av bostäder till Ödåkra-projektet
  • Fastighetsprojektet åt Wallenstam i Mölndal slutgodkänt och avslutat
  • Lageruppbyggnad för att möta förväntade beställningar liksom för att klara sommar-produktionen på ca. 4.5 MKR under kvartalet.
  • Bearbetning av potentiella kunder genomförs med full intensitet
  • Företrädesemission genomförs som tillför bolaget ca 28 MSEK
  • Delfinansiering av fastighetsprojektet Illern genom crowdfunding-kampanj hos Tessin på 17 MKR varav 10 MKR för etapp 1

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) , Telefon: 0707 – 61 81 33 , E-post: olle.magnusson@zenergy.se  

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018.

Handelsbeteckningen för aktien på AktieTorget är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar