Delårsrapport Zenergy AB för januari-juni 2019

Report this content

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

  • Zenergys energieffektiva fastighetsprojekt Illern med 23 lägenheter i Skillingaryd såldes för cirka 28,3 MSEK till Stjärnporten AB. Även fastigheten Blåsippan 2, också beläget i Skillingaryd, såldes under perioden för cirka 2,5 MSEK till en privatperson.
  • Zenergys årsstämma den 6 maj valde Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist och Pontus Eklind till styrelseledamöter samt Johan Lind till styrelsens ordförande.
  • Johan Olofsson befordrades av den nya styrelsen från tf. VD till VD för Zenergy.
  • Zenergys företrädesemission om 25,8 MSEK fulltecknades, och därutöver genomfördes riktade emissioner om 8 MSEK vardera till de nya huvudägarna Stjärnporten AB samt Hökerum Kapitalförvaltning AB, ett dotterbolag till Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB.

Utdrag från VD Johan Olofssons kommentar:

"Det andra kvartalet 2019 präglades liksom hela första halvåret av två ytterligheter för Zenergy. Först en tuff och negativ period med akut likviditetsbrist som ledde till rekonstruktion, och därefter en glädjande och positiv avslutning på kvartalet då Zenergy kunde avsluta rekonstruktionen som ett pånyttfött och starkare bolag än tidigare.

Det nya Zenergy har en välmeriterad styrelse med representanter från starka storägare, och med tre fulltecknade emissioner, utbetalt investeringsstöd samt försäljningen av fastighetsprojektet Illern och den så kallade gamla läkarstationen på Berggatan bakom oss har vi även det kapital som behövs för att lägga grunden till en uthållig och framgångsrik verksamhet."

Prenumerera

Dokument & länkar