Fortifikationsverket avropar 6 kontorsenheter för ca 1,9 MSEK

Report this content

Zenergy låter meddela nyheten att FFV, Fortifikationsverket avropar en komplettering med ytterligare 6st kontorsenheter värd ca 1,9 MSEK inom ramen för befintligt avtal sedan tidigare. Dessa är lika de befintliga och kommer att placeras intill befintliga enheter.

Produktion sker i huvudsak under september och beräknat färdigställande är senast v45.

I en kommentar säger bolagets VD Johan Olofsson att:

 ”En nyttig och välkommen order för Zenergy inom ramen för vårt standardiserade system av entreprenadenheter.”

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar