Framfastgruppen tar ett steg tillbaka och avser inte fullfölja fastighetsprojektet i Strängnäs

Zenergy meddelar att p.g.a. Zenergys pågående företagsrekonstruktion, som har förorsakats av utdragna bygglovsprocesser som tärt hårt på bolagets likviditet, backar Framfastgruppen från höstens uppgörelse med Zenergy att uppföra 50-talet lägenheter värt ca 40 MSEK.

Sebastian Stehlin, VD för Framfastgruppen låter meddela att Framfast för närvarande inte avser att fullfölja den avtalade avsiktsförklaringen. ”Det saknas idag förutsättningar för att Zenergy ska kunna leverera projektet utifrån ställda tidsramar. Vi hoppas naturligtvis på att Zenergys nuvarande situation förändras på ett positivt sätt och då är vi öppna för att återigen diskutera förutsättningar och möjligheter till nya affärer.”

Zenergys tf VD Johan Olofsson säger vidare att vi har en god dialog i bra samförstånd efter rådande förutsättningar och möjlig framtida utveckling. Framfastgruppen, som leds av Sebastian Stehlin, har tillsammans med Zenergy målsättningen att tillverka framtidens bostäder med fokus på energieffektivitet, kvalitet, klimat och kostnadseffektivitet.

Faktureringsvärdet på leveranserna för 2019, trots att Strängnäs utgår beräknas uppgå till ca. 60 MSEK. Trots att bolaget befinner sig under rekonstruktion har sedan årsskiftet nya kunder vänt sig till Zenergy med förfrågningar i samlat värde över 100 MSEK vilket visar på varumärkets etablering och marknadens tro på Zenergys energi- och kostnadseffektiva produkt.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0765 – 384117  E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.
Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar