Jönköpings Tingsrätt har meddelat beslut om att fastställa offentligt ackord om 50% för Zenergy AB.

Zenergy AB, som är under företagsrekonstruktion vill härmed meddela att Jönköpings Tingsrätt har meddelat beslut om att det av Zenergy föreslagna offentliga ackordet om 50% är fastställt.

Av tingsrättens skäl framgår bl.a ”Ackordet har antagits av den majoritet av borgenärerna som krävs. Det finns inte något hinder enligt 3 kap. 25 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion mot att fastställa ackordet.”

Zenergys tf. VD Johan Olofsson säger att ”detta är en viktig milstolpe i processen att lyfta bolaget ut ur rekonstruktionen som bedöms kunna avslutas så snart tingsrättens beslut vunnit laga kraft den 6 juni 2019.”


För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar