• news.cision.com/
  • Zenergy/
  • Jönköpings Tingsrätt har meddelat beslut om att fastställa offentligt ackord om 50% för Zenergy AB.

Jönköpings Tingsrätt har meddelat beslut om att fastställa offentligt ackord om 50% för Zenergy AB.

Report this content

Zenergy AB, som är under företagsrekonstruktion vill härmed meddela att Jönköpings Tingsrätt har meddelat beslut om att det av Zenergy föreslagna offentliga ackordet om 50% är fastställt.

Av tingsrättens skäl framgår bl.a ”Ackordet har antagits av den majoritet av borgenärerna som krävs. Det finns inte något hinder enligt 3 kap. 25 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion mot att fastställa ackordet.”

Zenergys tf. VD Johan Olofsson säger att ”detta är en viktig milstolpe i processen att lyfta bolaget ut ur rekonstruktionen som bedöms kunna avslutas så snart tingsrättens beslut vunnit laga kraft den 6 juni 2019.”


För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar