• news.cision.com/
  • Zenergy/
  • Nyvalda styrelseledamoten tillika ägaren av Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB, Fredrik Ståhl, kommenterar delägarskapet i Zenergy.

Nyvalda styrelseledamoten tillika ägaren av Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB, Fredrik Ståhl, kommenterar delägarskapet i Zenergy.

Report this content

Vid årsstämman 6 maj 2019 valdes en ny styrelse om 5 personer med styrelseordföranden Johan Lind och styrelseledamöterna Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist och Pontus Eklind. Som tidigare meddelats beslutades också om riktade emissioner till lika delar för dels Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB som företräds av Fredrik Ståhl och Johan Lind samt Stjärnporten AB som företräds av Peter Stråhle och Henrik Häggkvist. Med de riktade emissionerna om A- respektive B-aktier får vardera ca 15% av kapitalet och 29 % av rösterna i bolaget och blir således huvudägare.

I en kommentar säger Fredrik Ståhl att ”jag har länge följt utvecklingen i Zenergy och bolagets patenterade ZIP-element. Vi ser fram mot att jobba vidare med produkten och få ut den i fler sammanhang inom byggsektorn. Det är högst troligt att Hökerum Bygg också kommer begära in offerter på materialet, där vi ser att det skulle kunna vara avsättningsbart”.

Fredrik Ståhl är VD för Hökerum Bygg och ägare av Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn.

Fakta om Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn och Hökerum Bygg:
Hökerum Bygg grundades 1968 och är ett lokalt förankrat bygg- och bostadsutvecklingsföretag med hemvist i Ulricehamn. Vår vision är att vara den bästa bostadsutvecklaren i Sverige. Varje projekt är unikt och vår styrka är att se dess unika potential och därigenom utveckla genomtänkta, prisvärda och hållbara bostäder.

VI färdigställer omkring 500 bostäder per år från Uppsala i norr till Malmö i söder. Främst består våra entreprenader av egenutvecklade projekt men vi bygger också flerbostadshus åt externa beställare. Då bidrar vi gärna med vår kompetens kring att optimera projekten för att erhålla bästa resultat.

De senaste 15 åren har vi färdigställt cirka 6 000 bostäder, hälften i egenutvecklade projekt och hälften åt externa beställare. Vår mångåriga erfarenhet av hela värdekedjan från markförvärv till projektering, totalentreprenad och förvaltning innebär att vi kan säkerställa processen avseende kvalitet, effektivitet, hållbarhet och kostnadskontroll samtidigt som vi skapar ekonomiskt sunda bostadsrättsföreningar.

Hökerum Bygg ingår i koncernen Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB. Totalt arbetar omkring 90 personer i koncernen, 80 av dem finns på Hökerum Bygg. 
Koncernens starka finansiella ställning skapar goda förutsättningar till fortsatt långsiktig tillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen, samt möjligheter att produktionsstarta och fullfölja projekten utifrån fastställd plan. 
Mer info på
www.hokerumbygg.se

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar