• news.cision.com/
  • Zenergy/
  • Rättelse: Uppdatering av tidigare pressmeddelande "Årsredovisning 2020 Zenergy AB" avseende revisionsberättelse

Rättelse: Uppdatering av tidigare pressmeddelande "Årsredovisning 2020 Zenergy AB" avseende revisionsberättelse

Report this content

Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken "Årsredovisning 2020 Zenergy AB", publicerat den 15 april 2021, saknade bilagd Årsredovisning med Revisionsberättelse. Rättelsen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2021.

På bolagets hemsida finns årsredovisning upplagd för räkenskapsåret 2020. I detta pressmeddelande finns även bilagd Årsredovisning 2020 kompletterad med revisionsberättelse.  

Urban Stenevi VD

Zenergy AB (publ)

urban.stenevi@zenergy.se

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Prenumerera

Dokument & länkar