• news.cision.com/
  • Zenergy/
  • Styrelsen i Zenergy AB (publ) kompletterar sitt förslag till val av styrelseledamöter

Styrelsen i Zenergy AB (publ) kompletterar sitt förslag till val av styrelseledamöter

Report this content

Styrelsen i Zenergy AB (publ) har den 5 april 2019 kallat till årsstämma den 6 maj 2019 kl. 14:00 på Hotell Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73 i Göteborg. I kallelsen presenterades förslag till nyval av fem ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen föreslog nyval av Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle och Henrik Häggkvist och avsåg att komplettera med namn på den femte och sista ordinarie styrelseledamoten.

Den femte och sista ordinarie ledamoten som styrelsen föreslår att stämman väljer är Pontus Eklind, fd VD på Hjältevadshus AB.

Styrelsen vill påminna om att aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt måste omregistrera aktierna i eget namn inför årsstämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 29 april 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 29 april 2019.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Storgatan 82 i Skillingaryd och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast den 22 april 2019. 

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0765 – 384117  E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar