Uppdaterad information om rekonstruktionens status

Report this content

Med hänvisning till tidigare pressmeddelanden om rekonstruktionens status meddelas vidare:

Zenergys styrelse har ansökt om förlängning av rekonstruktionen och inväntar formellt besked från
Jönköpings Tingsrätt.

Vidare meddelas att Jönköping Tingsrätt har kallat till borgenärssammanträde under ackordsförhandling fredagen den 26 april 2019, föranlett förslaget att genomföra offentligt ackord om 50%.  

För mer information kontakta:

Johan Olofsson – tf VD, Zenergy AB (publ), Telefon: 0765 – 38 41 17, E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar