Uppdaterad status om avtal med Västö Gotland AB

Report this content

Vi har blivit informerade om att ägaren till Västö Gotland AB har problem med att få finansiering på plats och att affären inte kommer bli av med de 12 fritidshusen.  

Den 21 april kommunicerade vi till marknaden om att ett avtal ingåtts med Västö Gotland AB om att bygga 12 fritidshus till ett värde av 18 MSEK. Med den information vi fått så har Västö Gotland AB problem med att få finansieringen på plats. Zenergy har påbörjat projektering för framtagande av handlingar och berett produktionsplats i fabriken som nu får en tillfällig kapacitetsökning.

Zenergy kommer diskutera vidare med avtalsparten för att reda ut den juridiska aspekten på avtalet. 

Urban Stenevi – VD

Zenergy AB (publ)

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 jun 2021.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se