Urban Stenevi avgår som VD för Zenergy AB

Report this content

Styrelsen för Zenergy AB (”Zenergy”) informerar härmed att VD Urban Stenevi meddelat sin avgång på egen begäran.

Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD inleds omedelbart. Den löpande verksamheten bedöms inte påverkas i nämnvärd omfattning av uppsägningen. Urban kommer under uppsägningstiden, om styrelsen så önskar, att fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter och hjälpa till med övergången under den tid som krävs, dock som längst till den 5 september 2021.

 

”För mig är det ett tufft beslut att ta med tanke på den process jag dragit igång på Zenergy med att sätta en ny organisation på plats som skall arbeta utifrån den huvudprocess som vi gemensamt skapat. Även om vi fortfarande är i en tuff uppbyggnadsfas så ser jag stora möjligheter för Zenergy framöver. Jag har blivit erbjuden och valt att anta en ny utmaning i en annan bransch där jag med min historik och erfarenhet känner att jag har mycket att bidra med.” säger Urban Stenevi, avgående VD för Zenergy.

 

”Det är givetvis tråkigt att Urban redan valt att gå vidare mot nya utmaningar. Vi vill redan nu passa på att tacka honom för hans arbete för Zenergy, särskilt i förhållande till att ta fram en ny och mer stabil organisation, och önskar givetvis honom all lycka framöver. Styrelsens arbete med att hitta en ny VD har redan inletts.” säger Johan Lind, styrelseordförande i Zenergy.

Informationen är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-05 14:05 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lind – Styrelseordförande, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0704-287808
E-post: johan.lind@zenergy.se

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Prenumerera

Dokument & länkar