Veidekke väljer Zenergy ZIP-Entreprenadmoduler vid etablering av industriverksamhet i Landvetter

Zenergy har erhållit en beställning från ett bolag inom Veidekke-koncernen om köp av 12 Zenergy ZIP-Entreprenadmoduler till ett värde om ca 3 MSEK för användning vid utökning av täkt-, återvinning- och asfaltsverksamhet i Härryda kommun (fd Landvetterkrossen).

Tillverkningen av ZIP-Entreprenadmodulerna påbörjas inom kort, och etableringen beräknas bli klar under den första hälften av september.

– Vi är glada över att Veidekke väljer oss som leverantör till det här projektet. Beställningen visar även tydligt att vårt utbud av ZIP-Entreprenadmoduler passar väl för de allra flesta typer av fastighetsprojekt, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

Zenergys energieffektiva och brandsäkra ZIP-Entreprenadmoduler, med en stomme bestående av bolagets patenterade ZIP-Element, har tillverkats i mer än 1 500 enheter sedan lanseringen 2009. Konstruktionen har prisats för sin energieffektivitet och brandsäkerhet, entreprenadmodulerna finns att tillgå i flera olika basvarianter som anpassats för olika typer av fastighetsprojekt och kundgrupper.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stock Market är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar