• news.cision.com/
  • Zenergy/
  • Zenergy AB (publ) träffar överenskommelse om nya förutsättningar för samarbete med K-Fast Holding AB

Zenergy AB (publ) träffar överenskommelse om nya förutsättningar för samarbete med K-Fast Holding AB

Report this content

Parterna, den nya styrelsen för Zenergy AB (publ) (”Zenergy”) och K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”)
har enats kring att avbryta samarbetet utefter det gällande ramavtalet och K-Fastigheter kan, under två år avropa byggnadsenheter från Zenergy som en del i den nya överenskommelsen.

Zenergy har i tidigare PM, via den före detta styrelsen, under våren meddelat att man inledde en analys över det fortsatta samarbetet med K-Fastigheter, som tidigare hette Karlsson Equity Holding, rörande ramavtalet som träffades den 17 juli 2017 (Ramavtalet). Ramavtalet utgjorde en möjlig beställning om 750 st lägenheter förutsatt att provprojektet Ödåkra genomfördes. Sedermera, som tidigare meddelats, har Zenergy fått en ny styrelse med nya huvudägare och gått ur rekonstruktionen. Det kan tilläggas att vid tiden efter att Ramavtalet signerades i juli 2017, har Projekt Ödåkra tyvärr försenats pga. fördröjningar i bygglovsprocessen där komplett bygglov uteblev pga överklagan från sakägare.

Zenergy och K-Fastigheter har därför träffat en överenskommelse där de häver Ramavtalet samt reglerar samtliga utestående mellanhavanden hänförliga till Ramavtalet. Genom överenskommelsen kommer de teckningsoptioner som K-Fastigheter erhöll genom Ramavtalet, det vill säga teckningsoptioner 2017/2020 II (Serie A) och teckningsoptioner 2017/2020 III (Serie B), att makuleras. I övrigt medför överenskommelsen ingen resultatpåverkan för Zenergy. Parterna har också enats kring att K-Fastigheter kan avropa byggnadsenheter från Zenergy, under en tid av två år, som en del i den nya överenskommelsen.

”Förseningen av projekt Ödåkra och därefter Zenergys rekonstruktion har ofrånkomligt varit påfrestande för oss båda parter. Vi delar synsätt på framtida affärsutveckling och finner att den utvecklas bäst i en nystart.
Vi gör detta i samförstånd och kommer titta på nya affärer tillsammans.” säger Jacob Karlsson VD, K-fast Holding AB och Johan Olofsson, VD Zenergy AB (publ) i ett gemensamt uttalande.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar