Zenergy erhåller CE-märkning för bolagets ZIP-Element, återupptar förhandlingar med tysk tillverkare av bostadsmoduler

Zenergy meddelar att bolaget har erhållit CE-märkning för sitt patenterade ZIP-Element som utgör grundstommen i bolagets modulärt tillverkade bostäder. I och med detta återupptas i veckan förhandlingar med tyska ProContain GmbH gällande inköp av ZIP-Element för tillverkning och försäljning av bostadsmoduler på den tyska marknaden.

– CE-märkningen av vårt ZIP-Element är en viktig milstolpe för Zenergy av flera skäl. Vi har nu ett kvitto på att grundstommen i vårt bostadskoncept håller en hög kvalitet, och dessutom öppnas dörrarna för en internationell expansion, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

CE-märkningen innebär att bolaget slutför den första fasen i ett omfattande arbete tillsammans med RISE (en sammanslagning av Innventia, Statens Provningsanstalt och Swedish ICT) och ytterligare ackrediterade provningsinstitut i Europa. Möjligheter finns att framöver utöka CE-märkningens omfattning inom olika parametrar, men det godkännande som nu har erhållits är fullt tillräckligt för att sälja produkten i Europa och därmed attrahera internationella samarbetspartners.

– Jag kommer redan nu i veckan att flyga ner till Tyskland för att återuppta diskussioner med bolaget ProContain som är intresserade av att använda ZIP-Element för att tillverka och sälja energieffektiva och brandsäkra bostadsmoduler i Tyskland. De har både egen tillverkningskapacitet och upparbetade kundkontakter, vilket gör dem till en intressant partner för att på ett effektivt sätt skala upp vår försäljning i Europa, säger Olle Magnusson.

Om CE-märkning av byggprodukter

Byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och övriga länder inom EU:s inre marknad om de omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA). Zenergys ZIP-Element hamnar i den andra av dessa kategorier. Det är Boverket som utövar tillsyn (marknadskontroll) av byggprodukter på den svenska marknaden. CE-märkningen gör det enklare att handla med byggprodukter inom Europa, eftersom alla tillverkare bedömer och beskriver sina produkter med samma metoder. Tillverkare behöver bara bedöma sin produkt på ett sätt för att kunna sälja den i alla länder, och användare av byggprodukter får lättare att jämföra olika produkter. I prestandadeklarationen och CE-märkningen finns viktig information om produkten samt kontaktuppgifter till tillverkaren.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar