Zenergy har erhållit beställning av 24 ZIP-Bostäder till ett värde av 9 miljoner kronor av K-Bostad Produktion AB

Zenergy har utvecklat ett helt nytt sätt att bygga smarta, miljövänliga, energieffektiva och högkvalitativa bostäder i modulformat. Zenergy ZIP-Bostäder byggs enligt en egenutvecklad flexibel modulära arkitektur som möjliggör snabb och kostnadseffektiv produktion med bibehållen hög kvalitét.

Bostäderna är handikappanpassade och uppfyller BBR kraven.

För Zenergy en strategiskt viktig beställning av bostäder i stor Stockholmsområdet som önskas levereras omgående efter att bygglov beviljats. Leveranserna beräknas ske inom 3 månader från att bygglovet vunnit laga kraft vilket uppskattas ske under Q3-2017.

Zenergy har med sitt fokus på brandsäkerhet, energieffektivitet liksom fukt och mögelresistenta bostäder lyckats skapa en mycket bra inomhus miljö. Företagets patenterade ZIP-Elementet är nyckeln som löser inomhus miljön. Zenergy eftersträvar att arbeta med Svanen märkta material och produkter i så stor utsträckning som möjligt.

K-Bostad Produktion AB i Solna köper modulbostäderna av Zenergy ZIPRENT AB. Försäljningen är värd ca 9 miljoner kronor. Den totala boytan uppgår till 860 m2 bestående av 14 stycken ettor, 8 stycken tvåor jämte 2 stycken treor.

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017.

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar