Zenergy har tilldelats en beställning om ca 36 MSEK

Report this content

Zenergy AB har tilldelats en beställning till ett värde av ca 36 MSEK i en offentlig upphandling av svenska staten. Det är modulära enheter som ska byggas industriellt och sedan uppföras på byggplats.

Tilldelningen är för Zenergy värd ca 36 MSEK och utgör en del av ett statligt projekt där det planeras att uppföra enheterna på byggplats i Sverige första halvan av 2020. Zenergy ska leverera modulära enheter
som i huvudsak ska användas för kontorsrelaterade ändamål med viss specialanpassning. Projektering och detaljarbete påbörjas inom kort och produktionsstart i fabriken planeras under Q4.

”Denna nygenererade affär är en glad milstolpe för det nya Zenergy och ett resultat av det organiska försäljningsarbete vi nu förnyar inom Zenergy. Även att projektet innehåller anpassningar är de i nära relation till den standard vi upparbetat i fabriken vilket är en styrka för Zenergys koncept.”
säger bolagets VD Johan Olofsson i en kommentar.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117  E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar