Zenergy meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Report this content

Zenergy AB (publ), ”Zenergy” kommer enligt tidigare kommunicerat beslut taget på extra bolagsstämma den 29 augusti 2017, stämpla om samtliga stamaktier till B-aktier. Bolagsstämmans beslut har registrerats hos Bolagsverket den 11 september 2017. Det totala antalet aktier i Zenergy är oförändrat. B-aktierna kommer från och med den 26 september 2017 handlas under kortnamnet ZENZIP B med ISIN-kod SE0010413658. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 27 september 2017. Omstämplingen av aktier kommer att ske enligt följande tidsplan:

25 september 2017: Sista dag för handel med stamaktie ISIN SE0007691498

26 september 2017: Första dag för handel med B-aktie ISIN SE0010413658

27 september 2017: Avstämningsdag

28 september 2017: B-aktier bokas in på VP-konton

I samband med detta kommer alla utestående teckningsoptioner med kortnamn ZENZIP TO 1

”omstämplas” till att ge rätt att teckna nya aktier av Serie B samt byta namn till ZENZIP TO 1 B. Teckningsoptionen kommer ej erhålla ny ISIN kod.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar